Editura Miron
0
menu

Termeni și condiții

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.miron.ro 

Site-ul miron.ro este operat de societatea comercială Miron Agenție Difuzare S.R.L., cu sediul în str. Ion Băiulescu nr. 63A, sector 5, București, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J/40/7573/2010 și avînd codul unic de înregistrare RO27262585. Utilizarea site-ului (incluzînd accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Prezentul document constituie contractul dintre dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului www.miron.ro și Miron Agenție Difuzare SRL, în calitate de proprietar și administrator al acestuia.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Acest site este o librărie online, respectiv o platformă de vînzare a produselor comercializate de Miron Agenție Difuzare SRL.
Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, transmis, reprodus, distribuit, în alte scopuri decît cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vînzare ori licențiere, fără a avea în prealabil un consimțămînt scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.
Sînteți de asemenea de acord să nu afectați și să nu interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționeaza utilizarea, copierea unui conținut sau cele care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărator și miron.ro sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului nr 34/2014, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.
Administratorul acestui site face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă, uneori, acestea pot conține inadvertențe (descrierea sau fotografia carților pot fi viciate de erori de operare).

Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale site-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului.
miron.ro nu este responsabil pentru daunele care vă sînt cauzate sau care sînt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului miron.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii miron.ro sau asociații/partenerii acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întîi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul miron.ro își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricarei pagini sau subpagini a site-ului miron.ro în orice moment și la orice interval de timp, avînd dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabila individuală sau generală.

Daca aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitati sa ne contactați la adresa de email comenzi@miron.ro

© 2023 - Miron Agenție Difuzare S.R.L. Reproducerea interzisă fără acord.